Een duurzame en aanpasbare bouw

Kringloopdenken is een basisgegeven van ZIN. Dit betekent enerzijds de hoeveelheid afval beperken door zoveel mogelijk elementen van het bestaande gebouw te hergebruiken (ondergrondse verdiepingen, funderingen en circulatiekernen) en een nieuw leven geven aan de elementen die niet ter plaatse hergebruikt kunnen worden (deze worden elders hergebruikt of gerecycleerd). Bovendien zijn de nieuwe materialen die voor de bouw worden gebruikt, duurzaam en vervuilen ze weinig.

Het is ook zaak om circulariteit mee te nemen in het ontwerp van het gebouw, in verschillende levenscycli, met een flexibiliteit op lange termijn, kwestie van te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van de toekomst. De basisstructuur van het gebouw is ontworpen om identiek te blijven, maar met uit zondering van de structurele vloeren en de gevel, zullen alle componenten vlot demonteerbaar zijn om de ruimtes aan nieuwe functies aan te passen.

Circularity
65
%
van het bestaande gebouw wordt behouden
30.000
ton
ontmanteld beton zal hergebruikt worden in het nieuwe beton van het ZIN-project

Be.Exemplary logo

Het ZIN-project is in 2019 bekroond als winnaar van be.exemplary in de categorie “Grote particuliere projecten”. be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en te belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Meer info kunt u vinden op de website van be.exemplary.