Volg de evolutie van het ZIN-project op de voet.
Via deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste mijlpalen van het project.

2017

Wtc View

Belgische architectuurwedstrijd

In 2017 deed Befimmo een oproep tot kandidaturen voor de herontwikkeling van het WTC 1 & 2 gebouw. Befimmo koos het architectenteam 51N4E, Jaspers Eyers Architects en l’AUC voor het ontwerp.

Befimmo Team

Deelname Befimmo overheidsopdracht Vlaamse overheid

Befimmo nam met haar ZIN-project deel aan de overheidsopdracht voor werken die door de Vlaamse overheid werd opgestart.

Work In Tower

Tijdelijke ingebruikname van WTC 1 en co-creatieproces

Befimmo stelde de leegstaande WTC 1-toren tijdelijk ter beschikking voor een tal van organisaties (universiteiten, architecten, startups bibliotheek, kunstenaars enz.). Ze legden zich toe op 1 doel, namelijk bijdragen aan het project voor de herboetsering van de Noordwijk.
Ook werd het bouwteam tijdens de ontwerpfase samengebracht op een verdieping van de bestaande WTC 1-toren, wat zorgde voor een uniek co-creatieproces waarbij de verbondenheid met de omgeving centraal stond.

2018

District A

Aanvraag van bouw- en milieuvergunning

Befimmo diende in juni 2018 de aanvragen voor de herontwikkeling van de WTC 1 & 2 torens in bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

December 2018 2

Einde van de lopende huurovereenkomst in WTC 2

2019

Autumn 2019

Start werken fase 1

Start van de schoonmaakwerken en asbestverwijderingswerken.

Office View

Kantoren voorverhuurd aan de Vlaamse overheid

In maart 2019 haalt Befimmo de overheidsopdracht van de Vlaamse overheid binnen. De 75.000 m² kantoren van het ZIN-project zijn hierdoor volledig voorverhuurd.

2020

Page Intro

Aflevering van bouw- en milieuvergunning

In maart 2020 werden de bouw- en milieuvergunning aan Befimmo afgeleverd.

WTC drone view

Start werken fase 2

Start van de ontmantelingswerken van de torens. Per week wordt 1 verdiep ontmanteld, en dat gedurende 30 weken. Enkel de kernen blijven behouden.

2021

Construction phase ZIN

Start werken fase 3 – de eigenlijke bouw

De twee torens worden heropgebouwd en verbonden met een nieuw centraal volume.

2023

Vlaamse Overheid 2023

Oplevering gebouw – Start huurovereenkomst Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid doet haar intrede in het gebouw voor een vaste termijn van 18 jaar.

2024

Frontal South Zin

stelselmatige inhuizing van de Vlaamse Overheid

Oplevering appartementen, commerciële ruimtes, het kantoorgedeelte ZEN en de serre

Oplevering bouwkundige werken Hotel The Standard

2025

Zin X The Standard

Officiële opening Hotel The Standard

Inschrijven