Een nieuwe methode van stadsontwikkeling

De bestaande torens van het WTC, die in de jaren 1970 ontworpen en opgetrokken werden, beantwoorden niet meer aan de hedendaagse verwachtingen. Flexibel werken is vandaag een realiteit, zowel in ruimte als in tijd. Kantoorwijken worden meer en meer plekken waar mensen bij elkaar komen om samen te werken, in constellaties die voortdurend wisselen.

Onder meer daarom is het principe van ‘stad maken’ een kernelement in het ontwerp van het project. ZIN zal volledig opgenomen zijn in het bestaand stedelijk ecosysteem, met een open venster op de stad. De benedenverdieping wordt een echte ‘transparante’ trekpleister in de stad, met een grote serre die voor het publiek toegankelijk zal zijn en zal werken als een ontmoetingsplaats in de wijk. Het uitzicht van op het dakterras zal het geheel aanvullen.

De verschillende functies van de site krijgen elk hun eigen adres en ingang en zullen zo structuur geven aan nieuwe stadsassen.

Place Fountain

Be.Exemplary logo

Het ZIN-project is in 2019 bekroond als winnaar van be.exemplary in de categorie “Grote particuliere projecten”. be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en te belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Meer info kunt u vinden op de website van be.exemplary.