ZIN construction site

Op vrijdag 11 februari 2022 bezochten Philippe Close, burgemeester van stad Brussel, en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte bij stad Brussel, de werf van het ZIN-project. Omdat het toekomstige gebouw op ingenieuze wijze inzet op de herdynamisering van de Noordwijk was stad Brussel te gast op de werf. Tijdens de rondleiding werden de specifieke eigenschappen van het gebouw toegelicht door de projectleiders van Befimmo.

Het bezoek van de burgemeester en de bevoegde schepen is niet geheel toevallig. Een cruciale ambitie van ZIN is namelijk om ‘stad te maken’. Het project wordt daarbij volledig opgenomen in het bestaand stedelijk ecosysteem, met een open venster op de stad. Zo wordt de benedenverdieping een ’transparante’ trekpleister in de Noordwijk met een grote openbare serre als ontmoetingsplaats. Het ééngemaakte, gemengde gebouw huisvest daarnaast verschillende functies op ingenieuze wijze: appartementen (oosten), kantoren (middenstuk met uitlopers in de torens) en een hotel (westen). Door deze mix van functies zal er altijd volop leven zijn in het gebouw, zeven dagen op zeven, met verschillende gebruikers op verschillende tijdstippen.

Met het project ZIN van Befimmo streven we naar een gemengd gebruik van het gebouw, waardoor de wijk 7 dagen per week leeft. Dat is een belangrijk component om de Noordwijk nieuw leven in te blazen. – burgemeester P. Close

Momenteel bevindt het ZIN-project zich in de (her)opbouwfase waar beide torens worden herontwikkeld en verbonden met een nieuw, centraal volume. Daarvoor zet ZIN in op het gebruik van materialen uit de oude gebouwen. Aan de ene kant door de kernen en ondergrondse verdiepingen te behouden, maar ook door de circulaire filosofie op grote schaal om te zetten naar de praktijk. Daarnaast legt ZIN de lat hoog op het vlak van duurzaamheid in haar toekomstige gebouw met de installatie van innovatieve technieken omtrent water(her)gebruik, geothermie, koude warmtepompen… Ook het gebouw zelf is zo ontworpen dat het aanpasbaar is aan veranderende behoeften in de toekomst. De basisstructuur blijft daarbij steeds identiek. Andere componenten zijn vlot demonteerbeer om de binnenruimtes aan toekomstige functies aan te passen.