Nu de torens volledig ontmanteld zijn en alleen de kernen overblijven, wordt ook de sokkel verder ontmanteld. De structuur van de ondergrondse verdiepingen (-1 tot -5) blijft daarbij behouden. Tegelijk wordt de nieuwe draagstructuur voor ZIN uitgetekend. Omdat het nieuwe gebouw beide torens verbindt met een centraal volume, zijn de bestaande funderingen onvoldoende. Daarom plaatste Open Minds, het bouwconsortium van CFE, BCP, Van Laere en VMA, reeds 99 bijkomende paalfunderingen die per groep de basis vormen van een funderingszool voor de nieuwe draagkolommen van ZIN. Op die manier ontstaan, naast de bestaande funderingen, nieuwe steunpunten voor het eengemaakte gebouw.

Paalfunderingen zijn diepe funderingen die het gewicht van het gebouw via palen overbrengen naar de stabielere (en dieperliggende) lagen van de ondergrond. Hieraan gaat een ingenieus proces vooraf waarvoor Open Minds een gespecialiseerd bedrijf onder de arm nam. Zij werken met 2 machines die elk ongeveer 1 paalfundering per dag boren vanop -5. Door de beperkte ruimte in de ondergrondse verdiepingen verloopt dit proces op geheel eigen wijze. Zo worden de paalfunderingen, holle metalen buizen met een diameter van ongeveer 50 cm en een uiteindelijke lengte van 36 meter, in stukken van 6 meter geleverd en ondergronds aan elkaar gelast.

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? In 5 stappen lichten we het proces toe, van paalfundering tot  funderingszool, aan de hand van enkele foto’s.

STAP 1 – DE VOORBEREIDINGEN

De exacte locaties van de paalfunderingen worden door stabiliteitsingenieurs bepaald en aangeduid, waarop de bestaande vloerplaat lokaal wordt afgebroken. De holle metalen buizen, in stukken van 6m geleverd op verdieping -2 , worden klaargelegd en via gaten in de vloeren worden zij per kraan naar de onderste verdiepingen gebracht. Daar bevinden zich de twee boormachines die kunnen werken binnen de beperkte hoogtes.

34 7626

STAP 2 – HET BOREN

Het onderste deel van een paalfundering heeft een specifiek kopstuk (zie foto). Deze boorkop ‘schroeft’ zich met een draaiende beweging een weg door de ondergrond en verdringt de grond zijdelings. Wanneer het eerste deel zich voldoende diep bevindt, wordt een nieuwe stuk metalen koker aangebracht. Daarvoor maakt de machine handig gebruik van de gaten in de vloeren van de bovenliggende verdiepingen. De boorkop die zorgt voor de neerwaarts draaiende beweging, blijft uiteindelijk ook achter in de grond wanneer de paal zich op de juiste diepte bevindt.

Capture

STAP 3 – HET LASSEN

Om de verschillende onderdelen stevig aan elkaar te doen aansluiten, staat een gespecialiseerd lasser klaar. Hij zorgt ervoor dat de paalfundering uiteindelijk één geheel vormt door de verschillende delen naadloos aan elkaar te lassen. Wanneer hij klaar is, boort de machine de paalfundering verder de ondergrond in. Dit proces herhaalt zich tot de fundering zich ongeveer 35 meter diep bevindt. Daar is de voldoende sterke ondergrond bereikt.

Img 1739 Img 1759

STAP 4 –  DE FUNDERINGSZOOL

Tot alle paalfunderingen van een funderingszool zijn geboord, worden deze holle pijpen afgesloten met een plastic kapje. Zo wordt voorkomen dat er vuil in de palen terecht komt. Daarna worden de verschillende paalfunderingen opgevuld met beton en wordt de grond rond de palen uitgegraven tot 2 meter diepte. Deze put vormt de basis voor de funderingszool die de verschillende palen met elkaar verbindt.  Vervolgens worden de paalfunderingen op de juiste hoogte afgekapt, wordt een wapeningsnet geplaatst in de put en wordt deze ook gebetonneerd. Op die manier vormen de verschillende paalfunderingen samen de basis van één funderingszool voor de toekomstige dragende kolommen.

Img 1760

STAP 5 – DE OPKUIS

Aan het einde van elke werkdag kuisen de werkmannen hun machines grondig. Door het boren en het gebruik van beton worden de machines erg vuil. Uiteindelijk neemt het boren van één paalfundering ongeveer één werkdag in beslag per machine. Omdat twee machines dit werk opknappen komt dit neer op ongeveer 50 dagen werk. Het gespecialiseerde bedrijf rondde dit ingenieuze proces af begin maart 2021.

 

35 7623