ZIN First Stone

Op 7 oktober legde Vlaams Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon legde de symbolische eerste steen van het nieuwe kantoorgebouw dat in 2023 de werkstek wordt van 4.750 Vlaamse ambtenaren in Brussel.

Ter gelegenheid maakte Vlaams Minister-president Jambon bekent dat het gebouw de naam Marie-Elisabeth Belpaire zal dragen. Deze naam van werd gekozen uit een lijst suggesties ingestuurd door Vlaamse-overheidsambtenaren. Marie-Elisabeth Belpaire (1853-1948) was een van de invloedrijkste vrouwen in Vlaanderen aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
Ze vervulde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van degelijke opleidingen voor meisjes en stichtte verschillende scholen in Antwerpen waar in het Nederlands werd onderwezen. Zo kregen meisjes opleidingskansen voor hoger onderwijs buiten de traditionele onderwijs- en zorgberoepen.

Het Marie-Elisabeth Belpaire-gebouw maakt deel uit van het ZIN-project dat niet alleen kantoren en coworkingruimtes omvat, maar ook leefruimtes met appartementen, een hotel en handelszaken.