WTC drone view

Onze partner, CCB Concrete, behaalde onlangs haar zilveren Cradle to Cradle certificaat voor kant-en-klaar beton. En dit als eerste bedrijf in de Benelux. In haar samenwerking met Befimmo (voor het ZIN-project) gebruiken zij een deel van het puin uit de oude WTC-torens en transformeren dit tot nieuw, hoogwaardig beton. Een ingenieus proces gaat hieraan vooraf. Uiteindelijk zal CCB Concrete tot ongeveer 30.000 ton aan oud beton transformeren en hergebruiken in ZIN.

Cradle to Cradle (C2C)

De Cradle to Cradle (vrij vertaald van wieg tot wieg) filosofie past volledig binnen het circulaire verhaal van ZIN. Hierbij worden gezonde materialen hergebruikt als nieuwe grondstof of nieuw product. Het gaat daarbij om upcycling, het creëren van meer waarde. Aan deze filosofie verbond het internationale Cradle to Cradle Products Innovation Institute een duurzaamheidskeurmerk dat toegekend wordt aan bedrijven of producten die het C2C-principe hanteren. Daarbij houdt het rekening met de samenstelling van de materialen en de herkomst ervan. Er zijn in totaal vijf certificeringsniveaus: basis, brons, zilver, goud en platina. Daarnaast moet het product ook aan volgende vijf aspecten voldoen: gezond en veilig materiaalgebruik, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en koolstofbeheer, waterbeheer, en maatschappelijk verantwoordelijkheid en biodiversiteit.

Cradle to Cradle en het ZIN-project

Het ZIN-project van Befimmo zet in op het gebruik van duurzame en weinig vervuilende materialen. Aan de ene kant wordt 65% van de bestaande materialen behouden. Aan de andere kant stelt zij voor 97% van de nieuwe materialen de strenge eisen van C2C-certifiëring voorop. Daarvoor ging Befimmo met haar ZIN-project de samenwerking aan met CCB Concrete om het puin van de oude WTC-torens om te zetten in nieuw en hoogwaardig beton. Concreet wordt het gesloopte beton via het verwerkingscentrum van De Meuter getransporteerd naar de site van All Belgian Recycling (ABR). Daar wordt het puin opgeslagen en verbrijzeld tot A+ -aggregaten. Die aggregaten worden aan CCB geleverd en geïntegreerd in nieuw beton. Dat beton wordt in ZIN zelf opnieuw gebruikt als compressiedekvloer. Door toepassing van upcyclen, o.m. van deze aggregaten, daalt het gebruik van grondstoffen, de afvalproductie en de milieu-impact van het transport. We zijn dan ook trots dat ZIN hierdoor bijdraagt aan een verdere vergroening van de bouwsector en dat onze partners daar actief hun rol in willen opnemen.