C2C staat voor Cradle to Cradle, vrij vertaald van wieg tot wieg. Het principe van C2C slaat op het hergebruik van gezonde materialen als nieuwe grondstof of als nieuw product. Voor bedenkers Michael Braungart, Duits chemicus, en William McDonough, Amerikaans architect, staat afval gelijk aan voedsel ofwel ‘Waste Equals Food’. Daarbij staat het upcyclen van materialen centraal. Door hun hergebruik creëren zij net meer waarde, in tegenstelling tot recyclen of downcyclen waarbij aan het einde van de rit afval overblijft.

C2C certified

Voor materialen die aan deze strenge eisen voldoen, riep de Cradle to Cradle Products Innovation Institute het C2C-keurmerk in het leven. Dit duurzaamheidskeurmerk wordt toegekend aan bedrijven of producten die het C2C-principe hanteren. Het houdt daarbij rekening met de samenstelling van de materialen en hun herkomst.

Om in aanmerking te komen worden producten of bedrijven gecontroleerd op vijf kwaliteitscategorieën:

  1. Gezond en veilig materiaalgebruik
  2. Hergebruik van materialen
  3. Hernieuwbare energie en koolstofbeheer
  4. Waterbeheer
  5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en biodiversiteit

Voor elke categorie behaalt het product of bedrijf een bepaald niveau. Het laagst behaalde niveau bepaalt uiteindelijk de algemene productscore:

  1. Basis
  2. Brons
  3. Zilver
  4. Goud
  5. Platina
C2c Pie Chart (1)