Befimmo ZIN

Oude beton van WTC keert terug in Befimmo’s ZIN-project

Op vrijdag 11 juni vond de eerste circulaire betonstort in de Benelux plaats. Het geupcyclede puin van de oude WTC-torens wordt opnieuw gebruikt in het ZIN-project, het innovatieve en multifunctionele project van Befimmo in de Brusselse Noordwijk dat het WTC zal vervangen. Om dit ingenieuze proces tot een goed einde te brengen, sloeg Befimmo de handen in elkaar met De Meuter, ABR, CCB en het bouwconsortium ‘Open Minds’. CCB is bovendien het eerste bedrijf in de Benelux, en het tweede wereldwijd, dat het internationale C2C-certificaat zilver ontving voor zijn kant-en-klaar beton. Door in te zetten op circulariteit legt Befimmo met het ZIN-project de lat hoog en draagt ze als pionier bij aan een verdere vergroening van de bouwsector.

30.000 ton circulair en C2C-gecertificeerd beton

“Bij Befimmo zijn we super trots dat we – voor het eerst in de Benelux – circulair, C2C-gecertificeerd beton kunnen gebruiken als bouwsteen voor ons ZIN-project”, zo opent Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo. Een uniek verhaal is het zeker. Oud beton dat, op een zakdoek groot rond de werf, in enkele tussenstappen en maanden later terugkeert als een gloednieuw en hoogwaardig product. “Het is de Vlaamse Overheid, toekomstige gebruiker van het gebouw, die ons triggerde om zo ver te gaan op het vlak van circulariteit, maar we namen graag de handschoen op en vroegen aan onze bouwpartners om mee te werken aan een vergroening van de bouwsector”, aldus Vroninks. Op vraag van Befimmo, en om de keten te sluiten, behaalde CCB, als eerste bedrijf in de Benelux en als tweede wereldwijd, een zilveren C2C-certificaat (Silver C2C-certified). Dankzij het partnerschap met CCB, kunnen ook andere projecten circulair beton gebruiken en kan Befimmo gerecycleerde aggregaten ook aanwenden en integreren in nieuw beton op andere sites.

Befimmo ZIN

In 7 stappen van oud naar nieuw beton

30.000 ton puin werd verzameld, gesorteerd, verbrijzeld, en omgevormd tot 3.500 ton A+-aggregaten. Deze kwaliteitsvolle aggregaten worden op hun beurt geïntegreerd in nieuw beton en zo ontstond 30.000 ton aan nieuw en C2C-gecertificeerd beton. Het is de eerste keer in België dat dit proces voor deze toepassingen (compressieplaten, vloerplaten en prefab-platen) op dergelijke schaal wordt toegepast. Om dit alles te realiseren, ging Befimmo de samenwerking aan met verschillende partners die zich op maximaal 15 km afstand van elkaar en van het ZIN-project bevinden.

Dit gebeurt in zeven stappen:

  • Stap 1: Tijdens de ontmantelingsfase van de oude WTC-torens verzamelde en sorteerde De Meuter het gesloopte puin van de sokkel en de torens.
  • Stap 2: Het gesorteerde puin werd per vrachtwagen vervoerd naar de site van All Belgian Recycling (ABR).
  • Stap 3: Door het puin verder te verbrijzelen, uit te zuiveren en te kuisen komt ABR tot hoogwaardige A+-aggregaten. Deze aggregaten worden op de site opgeslagen op betonnen platen tot ze worden getransporteerd.
  • Stap 4: ABR vervoert de A+-aggregaten naar CCB.
  • Stap 5: Ongeveer 30 % van het mengsel bestaat uit gerecycleerde aggregaten. Voor dit proces werd het Cradle to Cradle™️ Silver label behaald. Dit betekent onder meer dat het beton gezond is voor mens en milieu, en recycleerbaar is. De certificatie betekent ook dat CCB zich inzet voor een optimalisatieproces want naast het product gaat het ook om de integratie van een hele filosofie.
  • Stap 6: Het nieuwe beton wordt met betonmolens geleverd aan het ZIN-project.
  • Stap 7: Befimmo en het bouwconsortium ‘Open Minds’ (bestaande uit CFE, Van Laere, BPC en VMA) gebruiken het nieuwe beton tijdens de heropbouwfase.
seven stages to the process of circular concrete

Behouden, hergebruiken en recycleren

Niet alleen het beton wordt geupcycled, in totaal wordt 95 % van de materialen van de oude WTC-torens behouden, hergebruikt of gerecycleerd. Zo werd 65 % van de bestaande torens behouden in de ondergrondse verdiepingen, de funderingen en de circulatiekernen. Meer dan 1.000 ton aan materialen krijgt een nieuw leven elders. Wat niet behouden of hergebruikt kan worden, vindt zijn weg in recyclage. Verder zullen de meeste nieuwe materialen (95 % van de materialen gebruikt in de kantoren van de Vlaamse Overheid) C2C-gecertificeerd zijn of een gelijkwaardig label hebben.

ZIN is ook ontworpen voor verandering: het is flexibel en aanpasbaar aan de behoeften van vandaag en morgen; en alle onderdelen, met uitzondering van de vloeren en de gevel, kunnen gemakkelijk ontmanteld worden, waardoor de basis relatief gemakkelijk kan worden hergebruikt. De uniform gedimensioneerde gevel is ontworpen om woon-, kantoor- en hotelfuncties te huisvesten.

“Met het ZIN-project, en deze nieuwe manier om beton te produceren, neemt Befimmo een pioniersrol op voor een groenere bouwsector. De samenwerking tussen privé en publiek speelt daarbij een belangrijke rol. De Vlaamse Overheid heeft ons extra getriggerd om dit duurzaamheidsstreven  vanaf de ontmanteling, over de bouw, tot het toekomstig gebruik door te trekken.” Jean-Philip Vroninks CEO Befimmo

“Ons ecologisch en maatschappelijk bewustzijn staat centraal in onze besluitvorming – vandaag én morgen. Het behalen van de Cradle to Cradle™️ Silver-certificering bewijst en onderstreept ons engagement.” Philippe Frenay, Algemeen directeur beton & granulaten bij CCB.

“Het vastgoed en de bouwsector zijn momenteel verantwoordelijk voor 40 % van de globale CO2-uitstoot. Wij zijn ons bewust van die verantwoordelijkheid. Dankzij de recyclage of de circulaire aanpak kunnen we onze bouwmethoden nog duurzamer en efficiënter maken.” Raymund Trost, CEO CFE Contracting.

Befimmo ZIN